Startside

Krenkelser mot barn

Erfaring

Tjenester

Referanser

Gjestebok

Kontakt

Tjenester

Barnefokus sør tilbyr i hovedsak bistand på følgende områder:

Målet med bistanden til det offentlige og frivillige organisasjoner er at de bedre skal kunne se barn som sliter, og handle i forhold til barn de er bekymret for.

Målet med bistanden til omsorgspersoner og enkeltpersoner er at de skal få en større innsikt i hvordan vold og seksuelle overgrep/krenkelser kan påvirke atferd og livskvalitet både i barndommen og senere i livet, slik at man kan kjenne igjen dette og dermed bli bedre rustet til å møte utfordringer i nåtid og fremtid.

Reddesmå.no er et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner som gir sin støtte til kravet om at innsatsen for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt må intensiveres og utvides radikalt. Jeg støtter dette oppropet! Bidra med å gi din stemme til de mest sårbare barna på www.reddesmaa.no