Startside

Krenkelser mot barn

Erfaring

Tjenester

Referanser

Gjestebok

Kontakt

Erfaring

Jeg er utdannet klinisk sosionom, og har siden 2001 jobbet full tid i det offentlige med tema vold og seksuelle overgrep mot barn. Jeg har erfaring fra barnevernarbeid, både på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå, og jobber i dag på et regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Barnefokus sør ble etablert i 2004, og jeg har i denne perioden vært engasjert av ulike kommuner/barneverntjenester for oppdrag i kortere og lengre perioder. De fleste oppdrag har dog vært av langvarig karakter.

I hovedsak arbeider jeg med veiledning til foresatte. Veiledningen gis i både proaktiv og reaktiv form. Proaktiv veiledning gis for å bedre forberede foreldre/fosterforeldre på mulige utfordringer i omsorgen for barn som er traumatisert, mens reaktiv veiledning er veiledning i etterkant av episoder/hendelser. Begge former for veiledning skjer løpende, men det er en stor fordel dersom den proaktive veiledningen kan påbegynnes så snart som mulig. Gjerne før innflytting i fosterhjem eller før tilbakeføring til foreldre.

Reddesmå.no er et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner som gir sin støtte til kravet om at innsatsen for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt må intensiveres og utvides radikalt. Jeg støtter dette oppropet! Bidra med å gi din stemme til de mest sårbare barna på www.reddesmaa.no