Startside

Krenkelser mot barn

Erfaring

Tjenester

Referanser

Gjestebok

Kontakt

Krenkelser

Omfanget av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt er i dag så omfattende at Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer det som et folkehelseproblem. Å vokse opp med vold og/eller overgrep, kan gi alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser for den enkelte.

Vold og overgrep kan være vanskelig å avdekke og dokumentere. Det kreves trygghet og kunnskap hos hjelpere som arbeider med dette. Mennesker som har vært utsatt for, eller vært vitne til vold, trenger beskyttelse mot nye overgrep og krenkelser. Endel overgrepsutsatte har blitt skadeskutt i sin egen evne til å beskytte seg selv, og trenger derfor hjelp til å bygge opp denne på ny. Barn, og voksne som er i slike prosesser, har behov for at andre bidrar til beskyttelse.

Det finnes i dag omfattende forskning, og klinisk erfaring, som sier at krenkede barn blir syke voksne. I tillegg til betydelig innvirkning på psykisk helse ser man også en overrepresentasjon av somatiske lidelser.

Det å sette ord på følelser forbundet med overgrep og krenkelser vet vi at har en forebyggende effekt på graden av fysisk og psykisk helse på sikt. Det finnes håp om en bedre hverdag, om mer mestring, og ikke minst om mer plass til glede og livsnytelse.

 

Mer kommer her..

 

Reddesmå.no er et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner som gir sin støtte til kravet om at innsatsen for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt må intensiveres og utvides radikalt. Jeg støtter dette oppropet! Bidra med å gi din stemme til de mest sårbare barna på www.reddesmaa.no