Startside

Krenkelser mot barn

Erfaring

Tjenester

Referanser

Gjestebok

Kontakt

Velkommen til Barnefokus sør

Barnefokus sør er et enkeltmannsforetak, drevet av Inger Lise Andersen. Foretaket tilbyr i hovedsak rådgivning, veiledning og undervisning for det offentlige hjelpeapparat innenfor tema som omhandler omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn. I tillegg tilbys samtaler til overgrepsutsatte i begrenset omfang.

Reddesmå.no er et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner som gir sin støtte til kravet om at innsatsen for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt må intensiveres og utvides radikalt. Jeg støtter dette oppropet! Bidra med å gi din stemme til de mest sårbare barna på www.reddesmaa.no

Inger Lise Andersen er utdannet sosionom, med godkjent 5 års klinisk videreutdanning i traumer, vold og overgrep mot barn.

Det å bli sett, hørt, anerkjent og respektert er viktige steg mot den trygghet som er nødvendig for ethvert menneskes mulighet for vekst og trivsel.

 


 


Beklageligvis har det på denne siden ligget en utdatert mailadresse. Dette er nå rettet opp. Jeg har ikke mottatt noen mail sendt til den gamle adressen, og kan heller ikke spore opp disse. Mailadressen som ligger i kontaktinfo nå er i bruk. Beklager denne feilen.

Følg Barnefokus Sør på facebook